👉 Xem menu tiệc tại đây

Với mục tiêu “NHÀ BẠN CÓ TIỆC CÙ ĐẤT LO – CÔNG TY BẠN CÓ TIỆC CÙ ĐẤT LO”. Sau hơn 8 năm triển khai các dịch vụ này, công ty đã phục vụ rất nhiều lượng khách, tổ chức thành công các tiệc, sự kiện từ tiêu chuẩn đến cao cấp, từ bàn tròn, teabreak, buffet, BBQ, với quy mô từ vài người cho đến tiệc vài ngàn người, từ gia đình cho đến các chính khách và các tiệc của VVIP.