CƠM CHIÊN CÁC LOẠI

90.000

Còn hàng

CÁC MÓN CƠM CHIÊN NGON :

  • CƠM CHIÊN HẢI SẢN
  • CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU
  • CƠM CHIÊN HẢI SẢN MẮM RUỐC
  • CƠM CHIÊN HẢI SẢN ỚT XANH
  • CƠM CHIÊN CÁ MẶN
  • CHIÊN THỊT BÒ TƠ