GÀ TA LUỘC/HẤP

315.000

Mô tả

CÁC MÓN GÀ TA LUỘC/ HẤP:

  • LUỘC HÀNH
  • HẤP LÁ CHANH
  • HẤP HÀNH
  • HẤP CẢI XANH

Gà Cù Đất là gà ta chính gốc 100% – với trọng lượng khoảng 1.3-1.5kg/con.