Nơi nhập dữ liệu

GÀ NƯỚNG + CƠM CHÁY

385.000

Mô tả

Thông tin bổ sung

Khẩu phẩn

Không xôi/ cơm cháy